Математика онлайн
FIZMA.neT - математика онлайн
Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine
Призначення кнопок панелі онлайн розрахунків
Генерувати - виконується постановка задачі (у довільні поля вносяться випадкові числа. Задача має єдиний розв'язок)
Розрахувати - перевіряється правильність розв'язування довільної задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Перевірити - перевіряється правильність розв'язування згенерованої задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Мінікалькулятор дозволяє виконувати прості розрахунки. Виберіть, при потребі, функцію. Внесіть у перше поле вираз (в тому числі і з дужками)
2*(2+2). Натисніть = і результат з'явиться у другому полі. Кнопка 0 дозволяє округлити результат до чотирьох значущих цифр. Кнопка < дозволяє перенести результат у перше поле.

Як користуватись
Онлайн-розрахунки - чудова можливість навчитись розв'язувати типові задачі. Не нехтуйте цим
Принципи використання панелі онлайн-розрахунків

1. У панелі онлайн-розрахунків можна поставити або згенерувати задачу.

2. Поставлену задачу може розв'язати користувач або машина.

3. Згенеровану машиною задачу користувач може розв'язати, а машина - перевірити правильність її розв'язання.

Домовимось розрізняти такі терміни:

Поставити задачу - заповнити числами деякі з полів, за якими пізніше можна однозначно обчислити значення інших полів. Виконує користувач.

Кнопка ГЕНЕРУВАТИ Генерувати задачу - дати вказівку машині поставити задачу за певним алгоритмом.
Кнопка РОЗРАХУВАТИ Розв'язати задачу - В усі поля, значення в яких можна обчислити, внести правильні числа. Усі поля, значення в яких не можна обчислити, залишити незаповненими (число 0 повинне бути внесеним). Вказати користувачеві на помилки.
Кнопка ПЕРЕВІРИТИ Перевірити задачу - дати вказівку машині перевірити, чи правильно розв'язана користувачем згенерована нею задача.

Для початку запропонуємо діючу панель онлайн-розрахунків, у якій реалізовано додавання двох чисел. (Можете поекспериментувати)


Десяткові дроби Звичайні дроби Онлайн-розрахунки
Малюнок
Є два числа a, b та їх сума a+b. Заповніть поля, які можна обчислити.
a= ;   b= ;   a+b= .
Поля для заповнення

Призначені для введення чисел. Ширина полів ні про що не говорить, а визначається лише зручністю відображення їх на панелі онлайн-розрахунків. Слід звертати увагу на червоний трикутник у нижньому лівому кутку. Його наявність свідчить про те, що значення в цих полях не беруться до уваги при обчисленнях, оскільки, можливо, задача матиме кілька розв'язків.

Для розділення цілої та дробової частин чисел слід використовувати крапку. Десяткові дроби домовимось округлювати так, щоб у їх записі було не більше чотирьох значущих цифр. Наприклад дріб -1,23456 слід записати -1.235.

Піктограми форми запису чисел

Вони знаходяться у лівому верхньому кутку панелі онлайн-розрахунків і вказують на те, як записати числа у поля, для того щоб машина правильно їх прочитала. Якщо число буде введене у формі запису, який не дозволений в певній панелі, то з нього буде виділено лише ту частину, яка може бути опрацьована. Зокрема можуть бути такі піктограми:

Десяткові дроби - десяткові дроби (та цілі числа). Для розділення цілої та дробової частин слід використовувати крапку.

Звичайні дроби - звичайні дроби (та цілі числа). Звичайні дроби слід вносити в такому форматі: "ціла частина_чисельник/знаменник" (без пропусків).
Наприклад дріб 3~4/5 потрібно внести як 3_4/5, а дріб 1/3 - як 1/3.

Міні-калькулятор

Дозволяє виконувати допоміжні розрахунки.

Працює лише з цілими числами та десятковими дробами.

Це малюнок. Ніяких дій ви не виконаєте
 

Поле вибору функції дозволяє, при потребі, вибрати функцію, аргументом якої буде обчислене значення із поля вводу. Зверніть увагу на те, що після проведення обчислень (кнопка =) попередньо вибрана функція залишається, і відмінити її подальше використання можна лише примусово вибравши значення "Функція" зі списку.

Поле вводу призначене для запису виразу, який має бути обчислений. Вираз може містити кілька операндів та дужки.

Поле результату заповнюється результатом обчислення виразу після натискання кнопки .

Кнопка округлює десятковий дріб у полі результату до чотирьох значущих цифр.

Кнопка переносить число з поля результату в поле вводу. (Поле вводу попередньо очищується) .

Динамічні математичні моделі - самостійно досліджуйте математичні поняття

Для відображення динамічних математичних моделей потрібно, щоб на комп'ютері була встановлена платформа java .

Клацніть по цьому реченню, щоб перейти на сторінку, на якій можна встановити або перевірити, чи встановлена Java .

Динамічна математична модель – це рисунок, в якому реалізована математична модель одного або кількох математичних понять.

Цей рисунок відрізняється від звичайного тим, що користувач може самостійно дослідити таку модель, змінюючи елементи, зафарбовані червоним кольором.

Є три елементи, які можна змінювати:

1. Точка – дозволяє змінювати положення точки на площині.

2. Прапорець – дозволяє зробити видимими (невидимими) деякі елементи моделі.

3. Повзунок – дозволяє змінювати значення деяких параметрів моделі.

4. Кнопка скидання рисунка – дозволяє повернути модель у початковий стан.

У правому малюнку можете поекспериментувати із елементами управління моделлю на прикладі моделі еліпса.

Це звичайний малюнок.
На ньому лише показано різні елементи управління


Малюнок

Це динамічний малюнок GeoGebra.
Червоні елементи можна змінювати

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Динамічна математична модель

 


Hosting Ukraine