Математика онлайн
FIZMA.neT - математика онлайн
Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine
Призначення кнопок панелі онлайн розрахунків
Генерувати - виконується постановка задачі (у довільні поля вносяться випадкові числа. Задача має єдиний розв'язок)
Розрахувати - перевіряється правильність розв'язування довільної задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Перевірити - перевіряється правильність розв'язування згенерованої задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Мінікалькулятор дозволяє виконувати прості розрахунки. Виберіть, при потребі, функцію. Внесіть у перше поле вираз (в тому числі і з дужками)
2*(2+2). Натисніть = і результат з'явиться у другому полі. Кнопка 0 дозволяє округлити результат до чотирьох значущих цифр. Кнопка < дозволяє перенести результат у перше поле.

Інформатика
Інформатика

У цьому розділі запропоновані практичні роботи, які можуть бути використані учнями при вивченні інформатики

 

ОС Windows Microsoft Word
Робота з інтерфейсом користувача операційної системи Створення документа. Форматування текстів
Робота з об’єктами файлової системи Дії з фрагментами тексту. Рисування геометричних фігур
Стандартні програми Блокнот та WordPad Побудова таблиць і діаграм
Програма Paint Використання списків і табуляції
Робота із службовими програмами Windows Колонтитули. Попередній перегляд та друк документа
Злоякісні програми WordArt Набір математичних формул. Гіперпосилання. Web-документ
Архівування та розархівовування даних  
  Microsoft Ecxel
Microsoft PowerPoint Внесення даних. Форматування комірок. Листи книг
Робота з редактором презентацій РowerPoint Використання формул. Відносна, абсолютна та змішана адресація
  Побудова діаграм
Microsoft Access Організація розгалужень. Умовне форматування
Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць  
Властивості полів. Сортування та фільтрування даних. Зв’язування таблиць Інтернет
Робота з формами Пошук інформації в Інтернеті
Робота із запитами Електронне листування через веб-інтерфейс
Оформлення звітів Мова HTML. Створення Web-сторінок. Форматування тексту
  Мова HTML. Використання тегів

Hosting Ukraine