FIZMA.neT - математика онлайн
Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine Hosting Ukraine
Призначення кнопок панелі онлайн розрахунків
Генерувати - виконується постановка задачі (у довільні поля вносяться випадкові числа. Задача має єдиний розв'язок)
Розрахувати - перевіряється правильність розв'язування довільної задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Перевірити - перевіряється правильність розв'язування згенерованої задачі (Виводиться повідомлення про неправильні значення)
Мінікалькулятор дозволяє виконувати прості розрахунки. Виберіть, при потребі, функцію. Внесіть у перше поле вираз (в тому числі і з дужками)
2*(2+2). Натисніть = і результат з'явиться у другому полі. Кнопка 0 дозволяє округлити результат до чотирьох значущих цифр. Кнопка < дозволяє перенести результат у перше поле.
i+Calc - Перетворення формул (Преобразование формул)

В рамках проекту започатковується сервіс - онлайн калькулятор, який матиме багато додаткових можливостей, зокрема зараз є можливість перетворити введену формулу. Вам потрібно ввести формулу та вказати, яку змінну ви хочете отримати.

Приклад:

A=F*S*cos(a); a=?

Результат:

a=arccos(A/(F*S))

Поле введення       Формула; Шукана змінна = ?      Приклад введення: a=b+c; c=?


Поле результату


Правила введення формул у i+Calc

Приклади заповнення поля введення

Приклад формули
Шукана
змінна
Приклад введення у i+Calc
V={S}/{t}
t
V=S/t; t=?
d=(a-b)^2
a
d=(a-b)^2; a=?
c={a+b}/2
b
c=(a+b)/2; b=?

Вносячи формулу слід дотримуватись таких правил:

 • вводити слід лише латинські символи;
 • розрізняються великі та малі символи (тобто символи a та A є різними);
 • розділяти формулу пропусками не потрібно;
 • назви функцій вносяться лише малими символами;
 • аргументи функцій повинні бути в дужках;
 • для розділення цілої та дробової частини числа використовується не кома, а крапка;
 • якщо між двома змінними немає ніякої дії то система розуміє що має стояти знак множення.
 • символами e та pi позначаються сталі e та pi;
Перетворення формул

Схема перетворення формул

Багато в чому вивчення точних наук та розв'язування задач залежить від вміння правильно перетворювати формули.

Для цього існує кілька простих правил:

 • коли переноситься доданок через знак рівності він зміниює знак;
 • коли переноситься множник чи дільник через знак рівності він із чисельника переходить у знаменник і навпаки із знаменника у чисельник;
 • для математичних функцій є обернені.

Правильність перетворення формули можна перевірити підставивши конкретні значення.

Наприклад: a={b}/{c}~~right~~b=ac;~~2={6}/{3}~~right~~6=2*3


Значення у комірках таблиці
У таблиці показано схему перетворення формул для арифметичних дій, степеневих, показникових, логарифмічних та тригонометричних функцій. У комірках вказані формули та відповідно способи їх запису у iCalc.

Hosting Ukraine